top of page

Det har et offisielt navn: Filosofisk praksis. Jeg kaller det handson-filosofi. Fordi det handler om å bruke filosofi som verktøy for å forstå seg selv og verden litt bedre, – i en-til-en-samtale eller gruppedialog.

For filosofi er ikke elfenbenstårn eller ordkløyveri for de innvidde. Filosofi er undring og store spørsmålstegn, direkte påkoblet livet slik vi lever det her og nå. Det handler om ettertanke med påfølgende refleksjon, nye perspektiver og kanskje en og annen ny innsikt. Det handler om å finne ut av hvordan leve oppreist og på best mulig måte, med utgangspunkt i den jeg dypest sett er. Hvordan navigerer jeg, som individ og medmenneske? 

 

Navigasjon handler om verdier. Hva er essensielt for at livet skal være godt? Hva står jeg for? Hva styrer mine (våre) valg og preferanser? 

Slike spørsmål har aldri entydige svar, men viktige er de, – for de ligger til grunn for moral og etikk, og som del av en menneskehet kan det være en fordel at vi har et bevisst forhold til hvor vi selv står, for slik blir vi tydeligere for oss selv og andre. Heldigvis er dette spørsmål filosofer har stilt seg siden tidenes morgen, så når jeg som hands on-filosof møter deg i en-til-en-samtale, eller når jeg møter dere, – som profesjonsgruppe i arbeidslivet, som ledergruppe, eller som organisajon, er det denne visdomstradisjonen jeg bringer med meg og tar i bruk, – om det trengs. Men vel så ofte klarer vi oss uten, for det er faktisk slik at alle kan filosofere, og vi er alle eksperter på eget liv.

En filosofisk praktiker har altså sin bakgrunn i filosofien med universitetsutdanning på masternivå, pluss en toårig videreutdanning i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) der dialog står i sentrum. Vi utdannes til å bli gode på å fasilitere (føre og lede) dialoger. Det handler om å lytte, – spotte hvor det brenner, se de lange linjene, løfte frem det usagte, spore eventuelle blindsoner. Mitt grunnlag for dialog er eksistensfilosofien, som kort fortalt fokuserer på  ’de store spørsmålene’, med utgangspunkt i liv - død, frihet - ansvar, isolasjon - forbundethet, mening - meningsløshet,  tro – tvil osv. 

Noe du lurer på? Velkommen inn! Eller ta kontakt :)

bottom of page