top of page

Kontakt:

Kristin von Hirsch

e-post: kristinvonhirsch@gmail.com

tel: 90 29 51 19

Filosofisk praktiker (UiO og NSFP)

Master eksistensfilosofi (TF - UiO)

Cand.Mag. religionshistorie/religionssosiologi (HF - UiO)

Priser:

en-til-en-samtaler:

1 time (60 min): 1100 kr

1,5 timer (90 min): 1400 kr

Pakkepris 5 timer: 15% reduksjon på timepris

Pakkepris 10 timer: 20% reduksjon på timepris

Avbestilling senere enn 24 timer før avtalt time faktureres med full pris.

gruppedialog, kurs og foredrag

Pris fastsettes ut fra forespørsel. Ta kontakt.

Personvern:

Som filosofisk praktiker har jeg taushetsplikt.

Se også etiske retningslinjer fra Norsk selskap for filosofisk praksis.

bottom of page