top of page

Verdier er et ullent ord.

Verdier er jordsmonnet 

Hvilke verdier legger jeg til grunn når jeg forsøker å skape meg et godt liv? Hva er det som virkelig betyr noe for deg når alt kommer til krafta?

Verdier er stjernene jeg styrer etter.

Det finnes flere former for verdier: Instrumentelle verdier og egenverdier. Av egenverdier har vi de personlige og de kollektive.

De kan 

bottom of page