top of page

gruppedialog

Dialog er en form for samtale som utmerker seg som spørrende, lyttende, undrende, reflekterende. 

Og gruppedialog? En betegnelse jeg opplever som beskrivende er undersøkende fellesskap.

 

I monologer og debatter er usikkerheten noe forstyrrende. I dialogen er den en viktig del av prosessen. Vi utforsker noe sammen, og bare ved at deltakerne åpner for og aksepterer usikkerheten, får samtalen det livet som gjør den til en dialog. Så fremfor å søke trygghet i egne overbevisninger, må den som ønsker dialog betrakte dem som foreløpige. De er med deg inn i dialogen, og kanskje følger de deg helt til andre enden, men det kan også være at du gir slipp underveis, fordi det ble nødvendig for din forståelse av deg selv.

 

Å gi slipp er ikke farlig, men det kan kjennes utfordrende. Min jobb er å legge til rette for et åpent og trygt ytringsrom der det er plass for usikkerhet, refleksjon og undring. Det er også min oppgave å holde fokus og fasilitere dialogen slik at deltakerene både hører og ser, og blir sett og hørt. Det handler om å kunne tenke rikt og godt i fellesskap og om å skape noe sammen. En bedre felles forståelse? En horisontutvidelse? Nye innsikter?

Gruppedialog kan være nyttig i mange sammenhenger.

For eksempel for 

– ledere som ønsker å utforske sin egen rolle

– teams som ønsker å finne ut av hvordan de best mulig kan stå og dra i samme retning

– grupper med ansatte som ønsker å forstå og forbedre sitt felles arbeidsmiljø

– venne- eller familiegrupper som ønsker å utforske et spesielt tema

Gruppedialoger kan ha flere former. Les mer om noen av dem HER (kommer snart. Side under oppbygning)

En befriende, inspirerende og engasjerende opplevelse. Med din trygge, åpne og vennlige tilstedeværelse, klarte du å skape et godt rom for undrende, åpnende og nysgjerrige spørsmål, tanker og refleksjoner.   

Kari

Det er ikke så lett å sette ord på det jeg sitter igjen med etter en økt med sokratisk dialog. Men jeg føler meg i hvert fall veldig påtent og merker at hele meg gjerne vil være framme i skoa. Ikke nødvendigvis ytre sett, det er inni meg det bygges. Jeg føler også at jeg merkelig nok kan hvile i det underveis i samtalen fordi det er noen som holder i tømmene og sørger for struktur. Jeg ser også at min egen evne til å lytte er veldig skjerpet i denne sammenhengen. Og så er det jo fantastisk at begrepet vi jobber med får ny dybde underveis. Sokratisk dialog er kort sagt til å bli klokere av.  

Signe

Takk for en varm og klok ledelse av dialogen! Jeg blir glad i dem alle sammen, så fine mennesker!

Dialogen lever i meg, det kan plutselig dukke opp tanker og følelser fra de to timene som fordyper forståelsen av meg selv. 

Jan Erlend

bottom of page